دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

برای مشاهده واژه های مربوط به تصویر ، میتوانید روی شماره های تصویر کلیک کنید .
کلمه : چیدمان جنرال کارگو
  • فارسی چیدمان جنرال کارگو
  • انگلیسی General arrangementDry cargvessel
  • روسی Общее устройствоСухогрузное судно