دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : انواع قایق ها و کشتی ها
  • فارسی انواع قایق ها و کشتی ها
  • انگلیسی Types of ships and boats
  • روسی Типы кораблей и лодок
لیست واژه های مرتبط :