دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : سیستم اطفاء حریق
  • فارسی سیستم اطفاء حریق
  • انگلیسی Fire Protection
  • روسی Противопожарная Защита