دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : حمل و نقل کانتینری
  • فارسی حمل و نقل کانتینری
  • انگلیسی Container Service
  • روسی Контейнерные Перевозки