دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : بدنه شناور
  • فارسی بدنه شناور fa
  • انگلیسی Ship's Hull enn
  • روسی Корпус Судна rr