دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : جانمایی خطوط لوله و پمپ ها
  • فارسی جانمایی خطوط لوله و پمپ ها
  • انگلیسی Pumping and Piping Arrangements
  • روسی Системы И Трубопроводы