دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : داک ها
  • فارسی داک ها
  • انگلیسی Docks
  • روسی Доки