دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : استرن تیوب
  • فارسی استرن تیوب
  • انگلیسی Stern tube
  • روسی Дейдвудная труба
لیست واژه های مرتبط :
# عنوان فارسی عنوان انگلیسی عنوان ورسی تصویر
1 کلاهک Fairwater cap Колпак-обтекатель
2 مهره قفلی پروانه Propeller lock nut Гайка гребного винта
3 مهره انتهای شفت Tail shaft nut Гайка хвостовика
4 هاب پروانه Propeller boss, propeller hub Ступица гребного винта
5 پره پروانه Propeller blade Лопасть гребного винта
6 خار محور پروانه Propeller key Шпонка винта
7 واشر آب بندی Gland packing Уплотнительная набивка
8 پوسته شفت پروانه- نشیمنگاه هاب پروانه Fairwater cone Кожух гребного вала
9 فریم نشیمنگاه پروانه در پاشنه Stern frame Ахтерштевень
10 استرن تیوب Stern tube Дейдвудная труба
11 بوش استرن تیوب انتهایی After stern tube bush Кормовая дейдвудная втулка
12 بوش از جنس چوب لیگنام Lignum vitae strips Бакаутовые планки
13 لوله روغن Oil pipe Труба для подвода масла
14 بوش استرن تیوب ابتدایی Forward stern tube bush Носовая дейдвудная втулка
15 لوله عبور مایع خنک کاری و تمیز کاری Cooling and flushing water pipe Труба для подвода охлаждающей и промывающей воды
16 بالکهد پاشنه Afterpeak bulkhead Переборка ахтерпика
17 گلند آب بندی Packing gland Нажимная втулка сальника
18 خار Stud, stud bolt Шпилька
19 بوش استرن گلند Stern gland bush Втулка дейдвудного сальника
20 گلند آب بندی Packing, gland packing Набивка
21 شفت با پوشش برنز Shaft bronze liner Бронзовая облицовка вала
22 مهره استرن تیوب Stern tube nut Гайка дейдвудной трубы
23 چک رینگ استرن تیوب Stern tube check ring Стопорное кольцо