دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : خط شاهین
  • فارسی خط شاهین
  • انگلیسی Load line and draught marks
  • روسی Грузовая марка и марки углублении