دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : جانمایی، ماشین آلات و تجهیزات کشتی
  • فارسی جانمایی، ماشین آلات و تجهیزات کشتی
  • انگلیسی Arrangements,Equipment and Outfit
  • روسی Устройства, Оборудование И Снабжение