دیکشنری سه زبانه اصطلاحات دریایی

کلمه : کشتی Ro-Ro
  • فارسی کشتی Ro-Ro
  • انگلیسی Ro-Ro Ships
  • روسی Суда Типа Po-Po